LUCA @ School

Innovate, Educate, Inspire

2024 July – Packet 2

Innovate, Educate, Inspire

LUCA SCIENCE PORTAL

പാക്കറ്റ് 2
പുറത്തിറങ്ങിലേഖനങ്ങൾശില്പശാലകൾവിഭവങ്ങൾ

ലൂക്ക @ സ്കൂൾ പാക്കറ്റ് 2 പുറത്തിറങ്ങി.
1000+
members
Every Month
2 Packets
പുതിയ പംക്തി – അബദ്ധമാകുന്ന പേരിടലുകൾEMF ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ല
ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഒരു ഹോളല്ല
ബിഗ് ബാംഗ് എന്നതു ബാംഗ് അല്ല
ഡാർക് മാറ്റർ തീരെ ഡാർക്കല്ല
കൊള്ളിമീൻ എന്നൊരു മീനില്ല
വായിക്കാം >>>
മുഖചിത്ര വിശേഷംമദ്ധ്യപ്രദേശിലെ കൻഹ നാഷണൽ പാർക്കിൽ നിന്നും ഡേവിഡ് വി രാജു പകർത്തിയത്. വായിക്കാം >>>
പാക്കറ്റ് 1 – ഇന്ററാക്ടീവ് PDF പതിപ്പ്പാക്കറ്റ് 1 ക്രോഡീകരിച്ചുള്ള ഇന്ററാക്ടീവ് പി.ഡി.എഫ് പതിപ്പ് സ്വന്തമാക്കൂ >>>

പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ

മുഖച്ചിത്രം

മരത്തിന് ഒരു ആലിംഗനം
മദ്ധ്യപ്രദേശിലെ കൻഹ നാഷണൽ പാർക്കിൽ നിന്നും ഡേവിഡ് വി രാജു പകർത്തിയതാണ് ഈ ചിത്രം. ഫോട്ടോ : ഡേവിഡ് രാജു വിശദമായി വായിക്കാം >>>

Archive – June 2024 – Packet 1 – Download PDF


പ്രത്യേക പേജുകൾ

LUNAR LUCA

ചാന്ദ്രദിനം – തയ്യാറെടുക്കാം

ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ, ക്വിസ്സുകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ

പഠനസാധ്യതകൾ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പംക്തി.

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ

അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകരുടെയും വായനയ്ക്കായി ഒരുപിടി പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

OPen CLASSroom

തുറന്ന ക്ലാസ്മുറി

ക്ലാസ് റൂം ചിന്തകൾ

ക്ലാസ് റൂം അനുഭവങ്ങൾ, അധ്യാപകരുടെ എഴുത്തുകൾ

പാഠപുസ്തകത്തിലൂടെ

പാഠപുസ്തക വിശകലനങ്ങൾ

LUCA @ SCHOOL

സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർക്കുമായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്  ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലിന്റെ പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണിത്.

LUCA @ SCHOOL – FORUM

ലൂക്ക രൂപീകരിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാം

JOIN NOW

എന്താണ് LUCA @ School ?സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലിന്റെ ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരണം
എന്തെല്ലാം ?ലേഖനങ്ങൾ,  തുടർ ചർച്ചകൾ, സംവാദങ്ങൾ, പരിശീലനങ്ങൾ
എങ്ങനെ ?എല്ലാ പാക്കറ്റും സൌജന്യമാണ്. മാസത്തിൽ രണ്ട് വീതം പാക്കറ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് LUCA @ School അംഗമാകാം

LUCA @ SCHOOL

ലൂക്ക ഒരു പുതിയ ഉദ്യമത്തിന് തുടക്കമിടുകയാണ്. ഏറെക്കാലമായി കുറച്ചുപേരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആശയമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുക എന്നത്. ഒടുവിൽ ഈ ജൂണിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്.  

കേരളത്തിലെ എല്ലാ സയൻസ് അധ്യാപകരും അതിനോട് സഹകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ വിവിധ സർവ്വകലാശാലകളിലെയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരടക്കം നിരവധി പേർ  ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കാം എന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. മാസത്തിൽ രണ്ട് വീതം 24 ലക്കങ്ങൾ ഒരു വർഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഓരോന്നിലും ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെ വിശദമാക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ,  തുടർ ചർച്ചകൾ, സംവാദങ്ങൾ, ഫിലിം / വിഡിയോ / പുസ്തകപരിചയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.  ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് പദ്ധതി പ്രകാരം ആയിരിക്കും ഇത് ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.  ഇതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വരിസംഖ്യ അടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലേഖകരും എഡിറ്റർമാരും സന്നദ്ധ സേവനം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാവുക. ഇതുവഴി കേരളത്തിലെ അധ്യാപകരുടെ ഒരു നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നും  ശില്പശാലകൾ, സംവാദങ്ങൾ, പരിശീലന പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുവഴി വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തെ ഉയർത്താനും കാലിക പ്രസക്തമാക്കാനും കഴിയണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോളോട് ചേർന്ന് അതിനായി പരിശ്രമിക്കാം.

Team LUCA

Kerala Sasthra Sahithya Parishad

വിഷയങ്ങൾ

LUCA SCIENCE WEBSITES

കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമായി LUCA @ School നെക്കൂടാതെ ആറ് സയൻസ്

വെബ്സൈറ്റുകൾ ലൂക്കയുടേതായുണ്ട്